Translations:FAQ/24/pl

From Olekdia Wiki
  1. Przejdź do ustawień swojego telefonu.
  2. Wybierz "Opcje programistyczne" lub odpowiadającą im pozycję.
  3. Wybierz pozycję "Skala animacji" lub podobną.
  4. Ustaw wartość na 1×.

Prana breath anim off 1.jpg Prana breath anim off 2.jpg Prana breath anim off 3.jpg