પ્રાણ-વાયુ વિકી

From Olekdia Wiki
Revision as of 14:41, 9 February 2019 by Ajay (talk | contribs) (Created page with "=== વિશેષ: માયલેભાગ / તાલીમ_ પ્રકાર # વધુ_પેસેટ_ટ્રેનિંગ_types | પ્રીસેટ તા...")

"""પ્રાણ શ્વાસ""" એ એક એવી એપ્લિકેશન છે જે શ્વાસ લેવાની જિમ્નેસ્ટિક્સ અને ધ્યાન સરળ બનાવે છે. વધુ

પ્રારંભ કરવું

ટૅબ્સ

તાલીમ પરિમાણો

તાલીમ પ્રકારો

ડિફોલ્ટ તાલીમ

કસ્ટમ તાલીમ

પ્રીસેટ તાલીમ

Practice tips

Mudras


Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎मराठी • ‎ગુજરાતી