Difference between revisions of "Prana Breath Wiki/gu"

From Olekdia Wiki
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
"""પ્રાણ શ્વાસ""" એ એક એવી એપ્લિકેશન છે જે શ્વાસ લેવાની જિમ્નેસ્ટિક્સ અને ધ્યાન સરળ બનાવે છે.  
+
[[Special:MyLanguage/About_Prana_Breath_app|'''પ્રાણ શ્વાસ''']] એ એક એવી એપ્લિકેશન છે જે શ્વાસ લેવાની જિમ્નેસ્ટિક્સ અને ધ્યાન સરળ બનાવે છે.  
[[Special:MyLanguage/About_Prana_Breath_app|વધુ]]
 
 
== પ્રારંભ કરવું ==
 
== પ્રારંભ કરવું ==
 
* [[Special:MyLanguage/FAQ|FAQ]]
 
* [[Special:MyLanguage/FAQ|FAQ]]
Line 23: Line 22:
 
* [[Special:MyLanguage/Data_tab|ડેટા ટેબ]]
 
* [[Special:MyLanguage/Data_tab|ડેટા ટેબ]]
  
== [[વિશેષ: માયલેભાગ / તાલીમ_પરમાણીક | તાલીમ પરિમાણો]] ==
+
== [[Special:MyLanguage/Training_parameters|તાલીમ પરિમાણો]] ==
* [[ખાસ: માયલેન્ગજ / તાલીમ_કંડ | તાલીમ પ્રકાર]]
+
* [[Special:MyLanguage/Training_kind|તાલીમ પ્રકાર]]
* [[વિશેષ: માયલેન્ગજ / તાલીમ_કમ્પ્લેક્સિટી | તાલીમ જટિલતા]]
+
* [[Special:MyLanguage/Training_complexity|તાલીમ જટિલતા]]
* [[વિશેષ: માયલેન્ગજ / બ્રીધ્સ_પર_મિન્યુટ | મિનિટો બ્રીધ્સ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Breaths_per_minute|મિનિટો બ્રીધ્સ]]
* [[વિશેષ: માયલેન્ગજ / કૉમ્પ્લેક્સિટી_લેવલ | જટિલતા સ્તર]]
+
* [[Special:MyLanguage/Complexity_level|જટિલતા સ્તર]]
* [[વિશેષ: માયલેભાગ / તાલીમ_ સમયગાળો | તાલીમ અવધિ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Training_duration|તાલીમ અવધિ]]
* [[વિશેષ: માયલેન્ગજ / ગુણોત્તર_ફ_બ્રેશ_સાયકલ | શ્વાસ ચક્રનો ગુણોત્તર]]
+
* [[Special:MyLanguage/Ratio_of_breath_cycle|શ્વાસ ચક્રનો ગુણોત્તર]]
* [[વિશેષ: માયલેન્ગજ / ગુણોત્તર_અભ્યાસ_સાયક | રિપોઝ ચક્રનો ગુણોત્તર]]
+
* [[Special:MyLanguage/Ratio_of_repose_cycle|રિપોઝ ચક્રનો ગુણોત્તર]]
* [[વિશેષ: માયલેન્ગજ / સેકન્ડ્સ_પર_યુનિટ | પ્રતિ યુનિટ સેકન્ડ્સ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Seconds_per_unit|પ્રતિ યુનિટ સેકન્ડ્સ]]
* [[વિશેષ: માયલેભાગ / તૈયારી_ સમય | તૈયારી સમય]]
+
* [[Special:MyLanguage/Preparing_time|તૈયારી સમય]]
* [[વિશેષ: માયલેભાગ / બ્રીધ_મિથ્સ | શ્વાસ પદ્ધતિઓ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Breath_methods|શ્વાસ પદ્ધતિઓ]]
* [[ખાસ: માયલેભાગ / ચાન્સ | ચાન્સ અથવા મંત્રો]]
+
* [[Special:MyLanguage/Chants|ચાન્સ અથવા મંત્રો]]
 +
 
 +
== પ્રેક્ટિસ ટિપ્સ ==
 +
* [[Special:MyLanguage/Training_complexity|તાલીમ જટિલતા]]
 +
* [[Special:MyLanguage/Comfortable_position|આરામદાયક સ્થિતિ]]
 +
* [[Special:MyLanguage/Breath_cycle|શ્વાસ ચક્ર]]
 +
** [[Special:MyLanguage/Full_inhaling|પૂર્ણ શ્વાસ લેવી]]
 +
** [[Special:MyLanguage/Air_retaining|એર જાળવી રાખવું]]
 +
** [[Special:MyLanguage/Full_exhaling|સંપૂર્ણ ઉપાય]]
 +
** [[Special:MyLanguage/Air_sustain|એર ટકીંગ]]
 +
* [[Special:MyLanguage/Repose_cycle|રિપોઝ ચક્ર]]
 +
* [[Special:MyLanguage/Pregnancy_and_breathing_gymnastics|ગર્ભાવસ્થા અને શ્વાસ જિમ્નેસ્ટિક્સ]]
 +
* [[Special:MyLanguage/Mudras|Mudras]]
  
== [[વિશેષ: માયલેભાગ / તાલીમ_ પ્રકાર | તાલીમ પ્રકારો]] ==
+
== [[Special:MyLanguage/Training_type|તાલીમ પ્રકારો]] ==
=== [[વિશેષ: માયલેભાગ / તાલીમ_ પ્રકાર # શું_શ્રેણીકરણ_types_there_are_in_the_app | ડિફોલ્ટ તાલીમ]] ===
+
=== [[Special:MyLanguage/Training_type#What_training_types_there_are_in_the_app|ડિફોલ્ટ તાલીમ]] ===
* [[વિશેષ: માયલેભાગ / સ્પષ્ટ_મંદ | સ્પષ્ટ મન]]
+
* [[Special:MyLanguage/Clear_mind|સ્પષ્ટ મન]]
* [[વિશેષ: માયભાષી / આરામ | આરામ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Relax|આરામ]]
* [[વિશેષ: માયલેન્ગજ / કલ્મિંગ | કલ્મિંગ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Calming|કલ્મિંગ]]
* [[ખાસ: માયલેભાગ / પાવર | પાવર]]
+
* [[Special:MyLanguage/Power|પાવર]]
* [[વિશેષ: માયલેન્ગજ / હાર્મની | હાર્મની]]
+
* [[Special:MyLanguage/Harmony|હાર્મની]]
* [[વિશેષ: માયલેભાગ / એન્ટિ-તાણ | એન્ટિ-તાણ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Anti-stress|એન્ટિ-તાણ]]
* [[વિશેષ: માયલેભાગ / વિરોધી ભૂખ | એન્ટિ-ભૂખ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Anti-appetite|એન્ટિ-ભૂખ]]
* [[ખાસ: માયલેભાગ / સિગારેટ_રેપ્લેસ | સિગરેટ બદલો]]
+
* [[Special:MyLanguage/Cigarette_replace|સિગરેટ બદલો]]
  
=== [[વિશેષ: માયલેભાગ / કસ્ટમ_શ્રેણીકરણ | કસ્ટમ તાલીમ]] ===
+
=== [[Special:MyLanguage/Custom_training|કસ્ટમ તાલીમ]] ===
  
=== [[વિશેષ: માયલેભાગ / તાલીમ_ પ્રકાર # વધુ_પેસેટ_ટ્રેનિંગ_types | પ્રીસેટ તાલીમ]] ===
+
=== [[Special:MyLanguage/Training_type#More_preset_training_types|પ્રીસેટ તાલીમ]] ===
  
 
* '' 'પ્રાણાયામ' ''
 
* '' 'પ્રાણાયામ' ''
Line 95: Line 106:
 
** [[Special:MyLanguage/Distinguished_singer|વિખ્યાત ગાયક]]
 
** [[Special:MyLanguage/Distinguished_singer|વિખ્યાત ગાયક]]
  
== પ્રેક્ટિસ ટિપ્સ ==
+
== [[Special:MyLanguage/Sound_style|Sound styles]] ==
* [[Special:MyLanguage/Training_complexity|તાલીમ જટિલતા]]
+
* [[Special:MyLanguage/Background_sound_styles|Background sound styles]]
* [[Special:MyLanguage/Comfortable_position|આરામદાયક સ્થિતિ]]
+
* [[Special:MyLanguage/Metronome_sound_styles|Metronome sound styles]]
* [[Special:MyLanguage/Breath_cycle|શ્વાસ ચક્ર]]
+
* [[Special:MyLanguage/Phase_transition_sound_styles|Phase transition sound styles]]
** [[Special:MyLanguage/Full_inhaling|પૂર્ણ શ્વાસ લેવી]]
+
* [[Special:MyLanguage/Guidance_sound_styles|Guidance sound styles]]
** [[Special:MyLanguage/Air_retaining|એર જાળવી રાખવું]]
+
* [[Special:MyLanguage/Occasional_sound_styles|Occasional sound styles]]
** [[Special:MyLanguage/Full_exhaling|સંપૂર્ણ ઉપાય]]
+
* [[Special:MyLanguage/Other_sound_styles|Other sound styles]]
** [[Special:MyLanguage/Air_sustain|એર ટકીંગ]]
 
* [[Special:MyLanguage/Repose_cycle|રિપોઝ ચક્ર]]
 
* [[Special:MyLanguage/Pregnancy_and_breathing_gymnastics|ગર્ભાવસ્થા અને શ્વાસ જિમ્નેસ્ટિક્સ]]
 
 
 
== [[વિશેષ: માયલેભાગ / મુદ્રા | મુદ્રા]] ==
 
* [[વિશેષ: માયલેભાગ / જીવન_મુદ્ર | જીવન મુદ્ર]]
 
* [[વિશેષ: માયલેભાગ / પવન_મુદ્ર | પવન મુદ્ર]]
 
 
<br/>
 
<br/>
 
<languages/>
 
<languages/>
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 13:48, 7 October 2019

પ્રાણ શ્વાસ એ એક એવી એપ્લિકેશન છે જે શ્વાસ લેવાની જિમ્નેસ્ટિક્સ અને ધ્યાન સરળ બનાવે છે.

પ્રારંભ કરવું

ટૅબ્સ

તાલીમ પરિમાણો

પ્રેક્ટિસ ટિપ્સ

તાલીમ પ્રકારો

ડિફોલ્ટ તાલીમ

કસ્ટમ તાલીમ

પ્રીસેટ તાલીમ

Sound styles


Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎मराठी • ‎ગુજરાતી